Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Ekonomi och budget

Budget med tillhörande kommunplan utgör kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fastställs kommunens mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas också resurserna till de olika verksamheterna.

Kommunplan med årsbudget för kommande år och utblick för ytterligare 3 år framåt, fastställs av kommunfullmäktige i juni månad.

Tilläggsbudget fastställs av kommunfullmäktige i december månad.

Beställ äldre årsredovisningar

Jag vill beställa
Namn
E-post

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-25

Ny fakturaadress och fakturamärkning

1 januari 2013 byter Gävle kommun ekonomisystem. Det innebär att fakturaadress och fakturamärkning kommer att ändras. Följande instruktion gäller enbart den juridiska personen Gävle kommun.