Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom Samhällsbyggnad Gävle.

I verksamhetsområdet ingår översikts- och detaljplanering, lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet allmänna platser, vägar och trafik, fastigheter, bostadsförsörjning samt utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem.

Samhällsbyggnadsnämnden får inte utöva myndighetsutövning gentemot sådan verksamhet och sådana objekt som samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver. I sådana fall åligger det jävsnämnden att svara för tillsyn, beslut och övrig förekommande myndighetsutövning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-08