Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

 • Att fullgöra kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid
 • Att driva och organisera symfoniorkester och konserthus
 • Att ansvara för kommunens folkbiblioteksverksamhet
 • Att driva och utveckla lokaler och anläggningar inom ansvarsområdet
 • Att ansvara för konsumentvägledning och bistånd vid skuldsanering
 • Att ansvara för bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område
 • Att besluta om kulturpris, kulturstipendier och idrottsstipendier
 • Att för kommunens räkning införskaffa, förvalta och vårda konstverk och samlingar
 • Att verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde
 • Att ansvara för kommunens campinganläggningar
 • Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen
 • Att svara för riktad barn- och ungdomsverksamhet inom verksamhetsområdet
 • Att bedriva kulturskoleverksamhet

Kontaktpolitiker i Kultur- och fritidsnämnden

Ett sätt för medborgare, föreningar och andra aktörer att enkelt nå beslutsfattare som kan ta frågor med till Kultur- och fritidsnämnden för vidare hantering är att ha kontaktpolitiker för varje verksamhetsområde. Vår ambition är att samtliga avdelningar inom Kultur & fritid Gävle ska ha minst en kontaktpolitiker.

En kontaktpolitikers uppgift är att lyssna på medborgare, föreningsaktiva och andra intressenter som vill framföra sina synpunkter rörande Kultur & fritids verksamhet. En kontaktpolitiker fungerar också som en länk mellan förvaltningens avdelningar eller verksamhetsområden och Kultur- och fritidsnämnden.

Kontaktpolitiker kan kontaktas av till exempel avdelningens besökare och kunder, föreningsaktiva barn- och ungdomar, deras föräldrar, vuxna föreningsaktiva och Gävlebor med förbättringsidéer och synpunkter på verksamhetsområdet.

Kontaktpolitiker kan också ta kontakt med den avdelning som han eller hon arbetar med för att få information i en fråga eller för att fördjupa sin kunskap om verksamheten och möta dess kunder och brukare. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-24