Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Omvårdnad Gävle

Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar i Gävle kommun. Vår uppgift är att erbjuda tjänster som bidrar till goda levnadsvillkor, välbefinnande och ett värdigt liv.

Omvårdnad Gävle erbjuder ett brett utbud av stöd och tjänster såsom stöd i hemmet, särskilt boende, hälso- och sjukvård, gemenskap och aktiviteter, stöd och avlösning för anhöriga och förebyggande verksamhet. Verksamheten bedrivs i egen regi och av externa utförare. 

Omvårdnad Gävle är en av kommunens största förvaltningar. Hos oss arbetar cirka 2000 personser i olika omvårdnadsyrken såsom undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, personliga assistenter, habiliterare, skötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vi har också medarbetare inom andra yrkesgrupper, till exempel biståndshandläggare och verksamhetschefer.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-11