Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kommunens organisation

Gävle kommunkoncern består av sju förvaltningar och fyra helägda bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

Mer än 7 000 människor arbetar i kommunkoncernen. Av kommunens anställda är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Genomsnittlig ålder är 46 år. 

Organisationsbild

Organisationsbild Gävle kommun

Gävle kommuns bolagiserade verksamhet är inordnad i en koncern med Gävle Stadshus AB som moderbolag. Gävle kommun är också delägare i ett antal intressebolag och kommunförbund.

Organisationsbild över bolagskoncernen

 

Tipsa andra om den här sidan

Spara sidan som pdf

Senast granskad 2017-12-06