Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Gävle kommunarkiv

Ett brev med sigill

Tillgång till arkiv är en viktig hörnsten i vår demokrati och arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv. I Gävle kommunarkiv finns värdefulla källor till forskning - såväl samtida som historiska.

Från och med 1 januari 2016 byter stadsarkivet förvaltningstillhörighet till Kommunledningskontoret. Vi byter även namn till Gävle kommunarkiv.

Vi utför arkivmyndighetens uppdrag som följer av arkivlagen och Gävle kommuns riktlinjer för hantering av arkiv. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

 

Besök vår forskarsal!

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03

Begära ut betyg

Nu kan du begära ut betyg via e-tjänst. Läs mer här.