Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Donationsstiftelser

Sex av kommunstyrelsens stiftelser är öppna för ansökningar från medborgare och organisationer. Från och med 2015 har dessa fått ändrade ansökningsrutiner, vilket innebär att ett sista ansökningsdatum har införts.

Det gäller följande donationsstiftelser:

Stiftelsen Oscar Flensburgs fond

Disponibel avkastning kan användas för välgörande, kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål i Gävle, vilka är ägnade att bereda samhällsmedlemmarna nytta och trevnad och ej är av beskaffenhet att de ovillkorligen bör genom uttaxering bekostas.
Ansökan inkommen senast 15/4.

Stiftelsen Pehr Muréns donationsfond

Disponibel avkastning får användas till något för staden nyttigt och gagnelikt ändamål. Donationens mening är nämligen att tillskynda staden fördelar, bekvämligheter och försköningar, till vilket medel ej kan eller bör beredas genom uttaxering.
Ansökan inkommen senast 15/4.

Stiftelsen Johan Selggrens donationsfond

Disponibla medel får användas till något för samhället nyttigt ändamål, dock ej inom kommunalt förvaltningsområde. Fonden får disponeras för ändamål inom hela nuvarande Gävle kommun.
Ansökan inkommen senast 15/4.

Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands fond

44 % av disponibla medel får användas till välgörande ändamål, dock ej sådant som på något sätt kan ha karaktären av "fattigvård". Övriga 56 % ska användas till mottagare bestämda i urkund.
Ansökan inkommen senast 15/4.

Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs donationsfond

Disponibel avkastning ska användas till Gävle stads prydande med konstverk.
Ansökan inkommen senast 15/4.

Stiftelsen Laura Holmbergs djurskyddsdonation

Disponibel avkastning får användas för bidrag till föreningar och organisationer mot djurplågeri och plågsamma djurförsök.
Ansökan inkommen senast 15/10.

Ansökan ska innehålla följande

  • Kontaktuppgifter samt organisations-/personnummer till sökanden, samt kontonummer för ev. utbetalning.
  • Beskrivning av projekt, aktivitet eller verksamhet vartill bidrag söks.
  • Ev. budget eller kostnadskalkyl för densamma.

Skicka ansökan

Via e-post till anneli.norgren@gavle.se eller via vanlig post till:
"Stiftelsens namn"
c/o Gävle kommun
KLK-ekonomi
801 84 Gävle

Vid beviljat bidrag kan kommunstyrelsen begära återredovisning av hur pengarna använts.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-01