Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kommun & politik

Kommunen är organiserad av förvaltningar och nämnder. Du får bland annat veta vad skatten används till, hur du kontaktar folkvalda och hur du genom egna förslag kan delta i att göra Gävle ännu bättre.

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Gävle blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat ställa en fråga under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Du kan ta del av våra webbsändningar av kommunfullmäktige (vårt högsta beslutande organ), du hittar också information om vilka politiker som sitter i våra olika nämnder. Här kan du också ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden (kallelser) och läsa om vilka beslut politikerna har fattat (protokoll).

Insyn

Kommunen är skyldig att diarieföra (enkelt kan man säga att man för dagbok över) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd och kommunalt bolag har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Inriktning

I Gävle kommun arbetar vi med att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet. Viktiga områden är bland annat folkhälsa och tillgänglighet, samhällsplanering, tillväxt, infrastrukturprojekt och byggande.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-29

Driftsinformation

Driftsinformation, information om förändringar och störningar i driften inom Gävle kommunkoncern Aktuell driftsinformation