Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Miljöstrategiskt program

Foto på glad flicka

Gör Gävle till en av de bästa miljökommunerna

Gävle ska bli en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 om ett miljöstrategiskt program med mål inom sju olika målområden. Miljöstrategiska programmet ersätter Gävle kommuns lokala miljömål från 2005.

Det miljöstrategiska programmet talar om vad vi tillsammans ska uppnå. I det fortsatta arbetet, inom Gävle kommun, kommer förvaltningar, bolag och organisationer arbeta vidare med aktiviteter för hur miljömålen ska uppnås. Din insats är också viktig!

Miljöstrategiska programmets innehåll:

Goda exempel
Det sker många bra saker inom miljöområdet redan idag. Goda exempel på bra saker som gjorts eller görs inom målområdet i Gävle kommun hittar du på www.gavle.se/miljo.

Kontakt

Här hittar du kontaktpersoner om du har frågor om kommunens miljöarbete eller miljötips eller annat som du vill prata om gällande miljöfrågor. www.gavle.se/Startsida/Kontakt/ 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03