Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Hållbart resande

I Gävle arbetar vi mycket med att få fler medborgare att välja mer miljövänliga alternativ vid resor. Det handlar om att få gävleborna att välja att gå, cykla, åka kollektivt och samåka i större utsträckning. Det kallar vi Hållbart resande.

Gå och cykla mer

Gävle är en stad med väldigt bra förutsättningar för att gå och cykla i. Det vill vi lyfta fram mer och vi vill motivera gävleborna att börja gå och cykla i större utsträckning. Bra för både miljön och den enskilde. Läs mer om cykling här.

Res mer med buss och tåg

Det finns bra möjligheter att resa kollektivt i Gävle idag och kommunen arbetar ständigt med att utveckla kollektivtrafiknätet efter medborgarnas resbehov. Att resa med buss och tåg ska vara ett smidigt och naturligt val både i vardagen och vid semestertillfällen. Läs mer om att resa med buss eller tåg här.

Gävlebornas resvanor

Gävle kommuns Resvaneundersökning 2012 visar att invånarna i kommunen främst reser med bil. Endast var fjärde resa sker till fots eller med cykel. Ta del av Resvaneundersökningen 2012.

Trafikantveckan

Kampanjen Trafikantveckan fokuserar på att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer genom att få människor att välja miljövänligare ressätt. Läs mer om Trafikantveckan här.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03