Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Livsmedel

En bruschetta

Syftet med Gävle kommuns livsmedelskontroll är att minska smittorisker och matfusk. För dig som lagar mat hemma finns det mycket du själv kan göra för att minska risken för att bli matförgiftad.

Verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs granskas via regelbunden kontroll. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel samt vattenverk.

Vid kontrollen granskas bland annat personlig hygien, lokalens utformning och inredning, utrustning som används vid produktion/matlagning, varuleveranser samt kyl- och värmelagring. Dessutom granskas verksamhetens egna rutiner, arbetssätt och interna kontroller. Här ingår bland annat rutiner och kontroller för tillverkning, städning, temperaturmätning, transporter, ventilation och andra riskmoment.

Säker mat hemma

Det finns mycket informationsmaterial om vad du själv kan göra för att hantera maten säkert i köket. Bland annat hittar du tips hos Livsmedelsverket, Konsumentverket, Livsmedelssverige, Astma- och allergiförbundet samt Jordbruksverket. Där kan du också få svar på dina frågor om GMO, matallergier, tillsatser i mat med mera.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-28