Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Byggnads- och miljöpriser

Två av fjolårets vinnare av byggnadspriser

Vartannat år delar samhällsbyggnadsnämnden (tidigare byggnads- och miljönämnden) ut fyra priser och ett stipendium. Allmänhet och sakkunniga välkomnas att nominera pristagare. Samhällsbyggnadsnämnden vill med detta lyfta fram goda exempel.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset har delats ut sedan 1987. Syftet med priset är att lyfta fram och uppmuntra god byggnadsvård, som bidrar till bevarande och hållbar utveckling av bebyggelse.

Byggteknikpris

Byggteknikpriset har delats ut sedan 1992. Syftet med priset är att lyfta fram och uppmuntra byggherrar, som genom nytänkande skapat byggnader med långsiktigt hållbar byggteknik. Även nytänkande inom utveckling av organisation och rationalitet ska lyftas fram och uppmuntras.

Miljöpris och miljöstipendium

Miljöstipendiet har delats ut sedan 1989 och miljöpriset sedan 1995. Stipendiets syfte är att uppmärksamma företag, föreningar eller privatpersoner som gjort särskilt viktiga insatser för miljön, eller uthålligt bedrivit en verksamhet som är värd att uppmärksamma. Miljöpriset ska uppmuntra ungdomars miljöintresse.

Nybyggnadspris

Nybyggnadspriset har delats ut sedan 1989. Syftet med priset är att lyfta fram och uppmuntra god arkitektur, som bidrar till en hållbar stadsutveckling. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-02