Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Djur

Måsar

Misstänker du att djur far illa eller har du frågor som rör tillsyn av djur ska du kontakta länsstyrelsen. Hos Gävle kommun söker du tillstånd för vissa typer av djurhållning inom detaljplanelagt område.

länsstyrelsen finns djurskyddsinspektörer som arbetar med frågor som rör tillsyn av djur och djur som far illa. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen.

Tillstånd för djurhållning

Hos Gävle kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, söker du tillstånd att få hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Tillståndet krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Djur som kräver tillstånd är:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte är sällskapsdjur)

För att få ha giftormar inom områden med detaljplan krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-14