Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Byggprojekt

I kommunen pågår det alltid nya planer och byggprojekt. Här ser du några av de projekt som är aktuella just nu.

Norra Åbyggebyvägen
För att öka möjligheterna att gå och cykla från Knapervägen fram till Forsbyvägen har Gävle kommun tagit fram ett förslag till ny utformning av Norra Åbyggebyvägen.

Norrlandets kustled
Anläggning av Norrlandets kustled med gångstråk, möbler och utflyktsmål startar våren 2017.

Kungsbäck - bostäder
Inom området Kungsbäck pågår arbete med att sälja mark till byggherre som ska bygga bostäder. Området ligger intill högskolan i Gävle och kan omfatta 400 lägenheter, 300 av dem ska byggas som studentbostäder. Utöver bostäder kommer detaljplanen att möjliggöra en matbutik om ca 1000 kvm.

Södra Hemlingby - bostäder
Här planerar Samhällsbyggnad Gävle för ett helt nytt bostadsområde med cirka 550 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. 

Lindbacka - bostäder
Nu byggs etapp 3, med 45 nya bostäder, nordväst om de redan byggda husen i Lindbacka. Byggnationerna väntas vara klara sommaren 2018.

Kvarteret Runstenen - bostäder
På Södra Kungsgatan byggs 94 bostäder i det nya kvarteret Runstenen.

Gävle Strand - bostäder
Ett fullt utbyggt Gävle Strand ska omfatta cirka 1200 bostäder och kallas ”hemma” av cirka 2 500-3 000 personer. På Gävle Strand finns allt från lägenheter på 55 kvm till villor med sex rum på 155 kvm.

Kajrenovering längs Södra Skeppsbron
I samband med att Gävles nya gästhamn utvecklas kommer den befintliga spontkajen att renoveras. Ett promenadstråk anläggs också längs kajen på samma sträcka.

Norrlandet
Gävle kommun och Gästrike Vatten ska ansluta cirka 850 fastighter på Norrlandet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Projektet beräknas pågå till och med år 2017.

Ny lekplats i Andersberg
Den nya stadsdelslekplatsen byggs under hösten 2017 och får tema rymden.

Lekplatsen i Stadsträdgården - upprustningen fortsätter 
Större delen av lekplatsupprustningen är nu slutförd. Det som återstår är den tillgängliga lekställningen samt gummiasfalten som ska anläggas där det tidigare stått en mindre lekställning för småbarn.

Ersbo - industrigata
En industrigata med tillhörande vatten och avlopp, el, opto och fjärrvärme anläggs i Ersbo. Arbetet beräknas vara klart april 2018.

Nytt järnvägsspår till Gävle hamn
Trafikverket bygger en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn, cirka två kilometer järnväg över Näringens industriområde. Projektet omfattar en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn och elektrifiering av hamnspåret (Fredrikskansbanan) från Gävle godsbangård till nya bangården vid Gävle hamn. Projektet genomförs i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg. Läs mer på Trafikverkets webbplats

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-10

Utveckla Gävle

Här samlas markanvisningstävlingar och intresseinbjudningar för kommande bostadsområden. Klicka här för att läsa mer.