Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Buller

I dagens samhälle är det nästan aldrig tyst. Buller är det ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Trafik och industrier är de vanligaste orsakerna till upplevd bullerstörning

Blir du störd av buller

Buller är ett stort miljöproblem. Om du känner dig störd av buller bör du i första hand kontakta din eventuella hyresvärd/bostadsrättsförening eller verksamheten som orsakar bullret. Om det inte hjälper eller inte är möjligt kan tillsynsmyndigheten, Gävle kommun eller Länsstyrelsen, kontaktas. Där görs en bedömning om ditt klagomål är berättigat och om åtgärder kan krävas för att minska bullret.

Om du vill anmäla bullerstörning till Gävle kommun använder du blanketten Störning, anmälan, eller e-tjänsten Anmälan om störning som du hittar till höger på sidan.Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt - ange avdelning Miljö- och hälsoskydd.

Industribuller

Buller påverkar människors sätt att använda sin bostad, exempelvis genom att de väljer att inte ha sina sovrumsfönster, eller andra fönster, öppna så ofta som de egentligen skulle vilja.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska bullernivåerna från industrier vara lägre under kvällar, nätter och helger för att minska störningsrisken.

Trafikbuller

Ett stort antal människor utsätts för trafikbuller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad och inomhus. I Sverige räknar man med att över 2 miljoner människor störs av buller från väg-, tåg- och flygtrafik. Vägtrafiken svarar själv för den överlägset största störningen.

Negativa hälsoeffekter

Att bli utsatt för bullerstörning kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt orsaka högt blodtryck.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-11