Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bidrag till bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka ekonomisk ersättning för det i form av bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget är avsett för anpassningar av bostadens fasta funktioner och ska underlätta för dig så att du kan bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Det kan exempelvis vara anpassningar som behövs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, sova, vila och sköta hygien. 

Du kan få bidrag oavsett hur stor inkomst du har, om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus. Du äger och ansvarar själv för den anpassning du har fått bidrag för.

Vem kan söka?

Bidraget kan beviljas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Behovet måste styrkas i intyg som ska bifogas i ansökan. Du som kan söka:

 • har en bestående funktionsnedsättning som medför behov av anpassning i din bostad, till exempel på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning
 • hyr din bostad, har en bostadsrätt eller eget hus för permanent bruk (normalt krävs att du har ett förstahandskontrakt)
 • har åtagit dig att långvarigt och regelbundet ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Exempel på anpassningar  

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag till anpassning av bostadens fasta funktioner. Med det menas sådant som normalt inte tas med när du flyttar.
Här är några exempel på åtgärder som du kan söka bidrag för:

 • Borttagning av trösklar och badkar.
 • Uppsättning av stödhandtag och kompletterande ledstänger.
 • Montering av ramp, både inne och ute.
 • Installation av spisvakt.
 • Breddning av dörrar.
 • Ombyggnation av kök och badrum.
 • Installation av automatiska dörröppnare och specialhissar.
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum.

Begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Däremot kan du inte få bidrag till:

 • anpassningar när funktionsnedsättningen är tillfällig
 • normalt bostadsunderhåll, det är fastighetsägarens ansvar
 • anpassning av fritidshus
 • inköp av lösa inventarier, till exempel hjälpmedel
 • åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadsteknisk brist.

Bostadsanpassningsbidrag om du flyttar

Det är viktigt att du utifrån din funktionsnedsättning väljer ny bostad med omsorg. Om din nya bostad behöver omfattande och kostnadskrävande anpassningar måste det finnas särskilda skäl till valet av just den bostaden. Du behöver precisera skälen i din ansökan.

Fastighetsägarens medgivande

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du automatiskt har tillåtelse att genomföra åtgärden.  Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till en bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Därför är det viktigt att du som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt och söker bostadsanpassningsbidrag alltid frågar din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det behövs ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Mer information och förslag till blankett för överenskommelse för fastighetsägarens medgivande hittar du i högermenyn.

Återställningsbidrag

Återställningsbidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna är olika beroende på om det gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt. Till exempel kan bidrag inte lämnas för att ta bort anpassningar inne i en bostadsrättslägenhet.

Lästips

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Du kan även hitta information via lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skicka e-post till oss. Kontakta Gävle kommuns kundtjänst på telefon 026-17 80 00 eller skicka e-post till bostadsanpassning@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-20

Hur söker du?

Ansökan ska vara skriftlig och lämnas till kommunen. Du måste alltid bifoga ett intyg till din ansökan. Klicka här för information hur du söker bostadsanpassningsbidrag

Exempel på åtgärder

Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med i flytt. Klicka här för att läsa exempel på anpassningar av fasta funktioner.