Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Lägenhetsregister

Kommunerna har uppdraget att ajourhålla och besluta om lägenhetsnummer i lägenhetsregistret.

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnumren. På så vis blir det möjligt att framställa statistik om hushåll och bostäder på ett enklare och billigare sätt än med hjälp av de tidigare genomförda folk- och bostadsräkningarna. Alla lägenheter ska ha en unik adress, därför kompletteras folkbokföringen med ett lägenhetsnummer för alla personer som bor på en adress med mer än en lägenhet.

Statistik som ger kunskap om hur vi bor behövs för att få bra underlag för planering av vårt samhälle. Statistiken behövs på nationell och kommunal nivå för planering, resursfördelning, forskning m.m.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-06