Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bostadsförtur

Om du har särskilda behov av en bostad, kan du ansöka om bostadsförtur hos kommunen.

I första hand ska du alltid lösa ditt behov av bostad på egen hand. Du kan ansöka om förtur
till bostad av medicinska skäl, övriga särskilda skäl eller på grund av arbete (näringslivsförtur). En beviljad förtur gäller till hyreslägenhet hos det kommunala bostadsbolaget AB Gavlegårdarna.

Förtur av medicinska skäl

Om det är omöjligt för dig att bo kvar i din bostad på grund av att något akut och oväntat inträffat så att du fått en oförutsedd och bestående funktionsnedsättning kan du beviljas förtur till en annan bostad.

När du ansöker om bostadsförtur av medicinska skäl måste du bifoga ett medicinskt intyg från läkare eller annan medicinskt utbildad personal som känner till ditt behov väl. Intyget ska styrka din egen uppgift om på vilket sätt din nuvarande bostad är omöjlig för dig att bo kvar i och vilka problem en ny bostad förväntas lösa. När vi behandlar din ansökan bedömer vi hur den fysiska tillgängligheten i och i anslutning till bostaden ser ut.

Studentbostad
Du kan ansöka om förtur till studentbostad av medicinska skäl. Du måste bifoga ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning och ditt antagningsbesked till Högskolan i Gävle.

Förtur av övriga särskilda skäl

Förtur kan beviljas av synnerligen ömmande särskilda skäl. Det kan vara till exempel

 • kvinnofridsbrott eller misshandel
 • traumatisk händelse i bostaden
 • separation där det finns hemmavarande minderåriga barn med fysisk funktionsnedsättning
 • om du har en funktionsnedsättning och har blivit oväntat ensamstående (änka/änkeman) och behöver flytta till Gävle för att du endast har anhöriga här.

Du kan under vissa andra omständigheter beviljas förtur av andra särskilda skäl. Du måste bifoga ett medicinskt intyg från läkare, annan medicinskt utbildad personal eller från annan myndighet som styrker behovet av förtur till just Gävle. Du måste bifoga ett intyg från en myndighet som är väl insatt i din situation och som kan styrka ditt behov.

Exempel på skäl som i sig inte är tillräckliga för att du ska få förtur av medicinska skäl eller övriga särskilda skäl: 

 • Att du är bostadslös.
 • Att du genomgår en skilsmässa, med eller utan barn. Undantag kan göras där barn har särskilda behov.
 • Att du har umgängesrätt med dina barn.
 • Att du har hög boendekostnad eller hyra.
 • Att du har få poäng i AB Gavlegårdarnas kösystem.
 • Att du har störande grannar eller omgivning.
 • Att du vantrivs i området eller i lägenheten.
 • Att du har få sociala kontakter där din bostad är belägen.
 • Att du bor trångt.
 • Att du upplever dig ha andra problem i ditt boende som din hyresvärd har ansvar för att hantera.
 • Att du inte orkar sköta ditt hus eller din trädgård, skotta snö, har långt till affären eller annan service.
 • Att du har lagt ut ditt hus till försäljning eller att du har sålt ditt hus.
 • Att du önskar flytta till en specifik adress dit det krävs mycket poäng.

Förtur på grund av arbete (näringslivsförtur)

Om du idag bor i annan kommun och får arbete inom Gävle kommun kan du beviljas förtur till bostad. Ditt nuvarande boende ska vara beläget längre bort än en 12 mils radie från Gävle centrum.

Din nya anställning ska omfatta 100 % sysselsättningsgrad i minst sex månader. Du kan ansöka om förtur före eller i samband med att du fått anställningen men senast tre månader efter att du påbörjat anställningen. Du måste dock ha minst sex månader kvar av anställningstiden när din ansökan ankomststämplas hos Samhällsbyggnad Gävle.

Ansökan

Du ansöker om bostadsförtur hos Samhällsbyggnad Gävle, som beviljar eller avslår din ansökan.
Förtursverksamheten är inte lagstadgad och du kan därför inte överklaga ett beslut om avslag.

Blanketter för ansökan om bostadsförtur finns i menyn till höger.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-27

Hyresvärdar och mäklare

Hyresvärdar och mäklare som finns i Gävleområdet. Hyresvärdar och mäklare

Studentbostäder

Söker du som student bostad? Studentbostäder

Sökmotorer för lediga bostäder

Här listas olika sökmotorer som visar lediga bostäder i Gävle Sökmotorer