Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Boendemiljö

Flerbostadshus

Problem med inomhusmiljön i bostaden kan orsakas av bland annat fuktskador och mögel, dålig ventilation, låg inomhustemperatur, radon eller buller.

Bor du i flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan du göra en anmälan om störning till Gävle kommun.

Bor du i enfamiljshus kan du vända dig till försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur problem med inomhusmiljön kan åtgärdas. 

Anmälan om störning

Om din bostadsrättsförening, hyresvärd eller fastighetsägare inte utreder eller åtgärdar dina problem med inomhusmiljön, kan du göra en anmälan om störning till Gävle kommun som har möjlighet att ställa krav på åtgärder. Anmäl störning i menyn till höger, antingen via vår e-tjänst Anmälan om störning, eller på blanketten Anmälan, störning.

När din anmälan har kommit in gör kommunen en bedömning om de upplevda problemen kan innebära en risk för din hälsa med utgångspunkt från de definitioner som finns i gällande lagstiftning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-03