Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

IT-information

 • Tisdag 26/3

  Stämplingsklockor till PersonecP ur funktion

  Just nu är alla stämplingsklockor till PersonecP ur funktion. Vi arbetar med problemet.

 • Tisdag 26/3

  Fortsatta problem att logga in med SITHS-kort via Internet Explorer

  Just nu går det inte att logga in med SITHS-kort via Internet Explorer på Windows 10-datorer. Användare hänvisas att använda en annan webbläsare exempelvis Google Chrome eller Microsoft Edge tills problemet är löst. IT-tips - Webbläsare i Windows 10. Vi väntar på att leverantören ska släppa ny version av NetID som fungerar med Internet Explorer och SITHS-kort. Vi har inget besked om när det kan ske.

 • Tisdag 26/3

  Problem att nå X:\

  Just nu har vissa användare problem att nå X:\. Vi arbetar på att lösa problemet.

 • Onsdag 27/3 kl 18-21

  Planerad åtgärd kan medföra störningar i internetåtkomsten

  Planerad uppgradering av brandväggarnakan medföra störningar i internetåtkomsten.

 • Fredag 29/3, kl 7-9

  Planerat driftstopp av den externa e-tjänsteportalen - Gävle och Ockelbo

  Planerat driftstopp av den externa e-tjänsteplattformenpå grund av systemunderhåll.Under tiden som arbetet pågår kan medborgare inte kommaåt e-tjänster eller Mina sidor. Handläggare kan inte heller administrera ärenden. Gäller både Gävle och Ockelbo

 • Måndag 1/4, kl 17-21

  Planerat driftstopp kartdatabaser

  Den första måndagen varje månad, med uppehåll under sommaren, sker ett planerat driftstopp av kommunens kartdatabaser på grund av uppdatering/underhåll. Driftsstoppet påverkar användare av ArcMap, ArcReader samt Webb-applikationer som exempelvis FDB_cX, Befostat iKartan med flera.

 • Onsdag 10/4, från kl 16-19

  Planerat driftstopp Treserva VO (Omv)

  Planerat driftstopp i Treserva VO (Omvårdnad) på grund av uppgradering.

 • Natten mellan 17-18/4

  Planerad säkerhetsuppdatering av samtliga servrar

  Installation av säkerhetsuppdateringar (patchar) på samtliga servrar. Medför driftstörningar i samtliga system i samband med att servrarna startas om. Läs mer om säkerhetspatchning här.

 • Onsdag 19/6 -- onsdag 28/8

  Förändringsstopp sommar 2019

  Under perioden 19/6 -- 28/8 utför IT- och utvecklings-avdelningen inte några förändringar som kan påverka driften. Med förändringar avses i första hand systemuppdateringar och nyinstallationer av system, i driftmiljö. Akuta förändringar kan genomföras efter godkännande från IT-enhetens ledning, förutsatt att det inte är möjligt att planera in dessa före eller efterförändringsstoppet.Tänk på att en ändrings-begäran ska lämnas till IT- och utvecklingsavdelningen senast måndag två veckor innan önskad verkställighet. Ändringsbegäransom inkommer under sommaren, och som inte är av akut karaktär, behandlas på ändringsrådet den 14 augusti. Läs mer om ändringshantering. 8111 IT-supporthar öppet som vanligt, det vill säga vardagar kl 7-17 vintertid och kl 7-16 sommartid (1/6-31/8).