Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

IT-information

 • Natten mellan 22-23/5

  Planerad säkerhetsuppdatering av samtliga servrar (extrainsatt)

  Installation av säkerhetsuppdateringar (patchar) på samtliga servrar. Medför driftstörningar i samtliga system i samband med att servrarna startas om. Läs mer om säkerhetspatchning här.

 • Torsdag 23/5, kl 8-12

  Planerat driftstopp PMO Skolhälsovård

  Planerat driftstopp av PMO Skolhälsovård på grund av uppgradering. Gäller alla användare inom Utbildning Gävle.

 • Torsdag 23/5, från kl 17

  Planerat driftstopp Personec P

  Planerat driftstopp av Personec P på grund avuppdatering. Gäller alla användare.

 • Tisdag 28/5, kl 00-03

  Planerad åtgärd medför telefonistörning

  Tele2 genomför underhållsarbete vilket medför störning/stopptelefoninpå SödraÅsgatan 30, Ockelbo

 • Måndag 3/6, från kl 13

  Planerat driftstopp UBW

  Planerat driftstopp avUnit4 Business World (UBW) på grund av uppgradering. Åter i drift tisdag4/6.

 • Natten mellan 3-4/6

  Planerat driftstopp av telefoni-systemet MiCC

  Planerat driftstopp avkontaktcentersystemet MiCCpå grund av uppgradering från version 9.2 till 9.3. I samband med uppgraderingen skickas en ny klientapplikation ut till datorerna och genvägarbehöver bytas ut,hittas under Startknappen/MiCCxxx.Logga ur och stäng ned applikationen innan uppgraderingen påbörjas.

 • Måndag 17/6, kl 17-18

  Planerat driftstopp UBW

  Planerat driftstopp av Unit4 Business World (UBW) på grund av uppdatering.

 • Onsdag 19/6 -- onsdag 28/8

  Förändringsstopp sommar 2019

  Under perioden 19/6 -- 28/8 utför IT- och utvecklings-avdelningen inte några förändringar som kan påverka driften. Med förändringar avses i första hand systemuppdateringar och nyinstallationer av system, i driftmiljö. Akuta förändringar kan genomföras efter godkännande från IT-enhetens ledning, förutsatt att det inte är möjligt att planera in dessa före eller efterförändringsstoppet.Tänk på att en ändrings-begäran ska lämnas till IT- och utvecklingsavdelningen senast måndag två veckor innan önskad verkställighet. Ändringsbegäransom inkommer under sommaren, och som inte är av akut karaktär, behandlas på ändringsrådet den 14 augusti. Läs mer om ändringshantering. 8111 IT-supporthar öppet som vanligt, det vill säga vardagar kl 7-17 vintertid och kl 7-16 sommartid (1/6-31/8).