Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Vi har en ny webbplats! Du hittar Gävle kommuns lediga jobb här: https://www.gavle.se/ledigajobb 

Tjänst Ansök senast
Ekonom till Utbildning Gävle Verksamhetsstöd Ekonomi 2018-12-16
Lärare, Porfyrskolan Sätra rektorsområde 2018-12-16
Speciallärare, Hemlingby skola Vallback rektorsområde 2018-12-16
Fritidspedagog, Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2018-12-16
Lärare åk 1-3, Staffanskolan Vallback rektorsområde 2018-12-16
Lärare idrott och hälsa, Staffanskolan Vallback rektorsområde 2018-12-16
Förskollärare till förskolan Orion Förskolan Orion 2018-12-16
Förskollärare till Sätragårdens förskola Sätra förskoleområde 2018-12-16
Nämndsekreterare till Utbildning Gävle Verksamhetsstöd 2018-12-16
Lärare åk 7-9, Slöjd, trä och metall Solängen rektorsområde 2018-12-16
Lärare till Hagaströms skola Sofiedal rektorsområde 2018-12-16
Lärare Ma/NO/Eng åk 4-6 till Sofiedalskolan Sofiedal rektorsområde 2018-12-16
Fritidspedagog, Grundsärskolan Tallbo särskola Grundsärskolan 2018-12-17
Biträdande förskolechef till Sörby förskoleområde Sörby förskoleområde 2018-12-17
Förskollärare till Norrskensgården Sörby förskoleområde 2018-12-17
Sjuksköterska/distriktsköterska till Hemsjukvården, Omvårdnad i Gävle Omvårdnad Gävle 2018-12-18
Special-/grundskollärare åk 4–6 till Lillhagsskolan Lillhagen rektorsområde 2018-12-18
Grundskollärare åk 4–6 till Lillhagsskolan Lillhagen rektorsområde 2018-12-18
Lärare i matematik och fysik på teknikprogrammet Polhemsskolan 2018-12-20
Lärare i matematik till Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2018-12-21
Elevassistent gymnasiesärskolan till Polhemsskolan Polhemsskolan 2018-12-27
Lärare på Bygg och anläggningsprogrammet (mureri) Polhemsskolan 2018-12-27
Lärare på El och energiprogrammet Polhemsskolan 2018-12-27
Lärare på VVS och fastighetsprogrammet Polhemsskolan 2018-12-27
Lärare i svenska som andra språk till Borgarskolan Borgarskolan 2018-12-27
Kock pooltjänst Utbildning Gävle 2018-12-28
Sjuksköterskor till Omvårdnad Gävle Omvårdnad PFV 2018-12-31
Enhetschefer till vård- och omsorgsboende Furugården i Valbo & Forellplan i Sätra Omvårdnad Gävle 2018-12-31
Förskollärare till Storhagens förskola Bomhus förskoleområde 2019-01-01
Medicinskt ansvarig sjuksköterska till sektor Välfärd Gävle Omvårdnad Gävle 2019-01-01
Förskollärare till Hedesunda förskola Södra förskoleområdet 2019-01-02
Förskollärare till Skräddargårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde 2019-01-02
Fritidspedagog/Elevassistent till autismspektragrupp, Sofiedalsskolan Sofiedal rektorsområde 2019-01-02
Lärare 1–6 Hedesunda skola, olika ämnen Solängen rektorsområde 2019-01-04
Nämndsekreterare till sektor Välfärd Gävle kommun 2019-01-06
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Samhällsbyggnad Gävle 2019-01-06
Specialpedagog till Solängens rektorsområde Solängen rektorsområde 2019-01-08
Gruppsamordnare exploatering Samhällsbyggnad Gävle 2019-01-13
Projektledare IT IT- och utvecklingsavdelningen 2019-01-13
Förskollärare till Herrgårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde 2019-01-17