Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Vi har en ny webbplats! Du hittar Gävle kommuns lediga jobb här: https://www.gavle.se/ledigajobb 

Tjänst Ansök senast
Fantasifull förskollärare till Smultronstället Sätra förskoleområde 2019-05-24
Nämndsamordnare Välfärd Gävle Utveckling och stöd 2019-05-24
Enhetschef för dagverksamheter enligt SoL Förebyggande och kompetens 2019-05-24
Lärare inriktning fritidshem/Fritidspedagog, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2019-05-24
Badmästare Livsmiljö Gävle 2019-05-25
Trafikplanerare med fokus cykel Livsmiljö Gävle 2019-05-26
Enhetschef till boendestöd Välfärd Gävle 2019-05-26
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktsköterska Välfärd Gävle 2019-05-26
Habiliterare till ny Gruppbostad LSS Välfärd Gävle 2019-05-26
Fritidspedagog till Söderskolans mottagningsenhet Mottagningsenheten 2019-05-26
Fritidspedagog/Lärare med inriktning fritidshem Åbyggeby skola Stigslund rektorsområde 2019-05-26
Utvecklingsledare digitalisering, Utbildning Gävle Utbildning Gävle 2019-05-26
Ekonomiassistent till Ekonomiservice Ekonomiavdelningen 2019-05-26
Vård- och omsorgslärare till Yrkesintroduktion Pol-hemsskolan Polhemsskolan 2019-05-26
Handledare till Arbetsrehabilitering Välfärd Gävle 2019-05-26
Musiklärare till Sofiedals rektorsområde Sofiedal rektorsområde 2019-05-27
Biträdande rektor till Ludvigsbergsskolan Sofiedal rektorsområde 2019-05-27
Lärare Svenska och SO, Introduktionsprogrammen till Polhemsskolan Polhemsskolan 2019-05-27
Skoladministratör till modersmålsenheten Bergby rektorsområde 2019-05-28
Lärare åk 4-6 till Ludvigsbergsskolan Ludvigsbergsskolan 2019-05-28
Lärare till Hagaströms skola åk 1-3 Sofiedal rektorsområde 2019-05-29
Vik lärare till Hagaströms skola åk 1-3 Sofiedal rektorsområde 2019-05-29
Förskollärare till Ulvsätersgården Sätra förskoleområde 2019-05-29
Idrottslärare till Lillhagsskolan 7-9 Lillhagen rektorsområde 2019-05-29
Lärare Matematik och NO, Introduktionsprogrammen till Polhemsskolan Polhemsskolan 2019-05-29
Lärare i SO/svenska åk 1-7 eller 4-9 till Bergby Centralskola Bergby rektorsområde 2019-05-30
Lärare i Hemkunskap åk 6-9 till Bergby Centralskola Bergby rektorsområde 2019-05-30
Lärare i Idrott åk 3-9 till Bergby Centralskola Bergby rektorsområde 2019-05-30
Lärare i Trä- och Metallslöjd åk F-9 till Bergby Centralskola Utbildning Gävle 2019-05-30
Nyfiken och positiv förskollärare till Mårdvägens förskola Södra förskoleområdet 2019-05-31
Förskollärare PUL sökes till Hammargårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde 2019-05-31
Lärare Hem- och konsumentkunskap på Vallbacksskolan Vallback rektorsområde 2019-05-31
Förskollärare till Stenebergsgårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde 2019-05-31
Förskollärare PUL sökes till Stenebergsgårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde 2019-05-31
Enhetschef till myndighetskontoret Välfärd Gävle 2019-06-02
Lärare inriktning fritidshem/Fritidspedagog, Lilla Sätraskolan Sätra rektorsområde 2019-06-02
Fritidspedagog/Elevassistent till autismspektragrupp, Sofiedalsskolan Sofiedal rektorsområde 2019-06-02
Barnsekreterare till Familjehemsenheten Välfärd Gävle 2019-06-02
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Livsmiljö Gävle 2019-06-02
Semestervikarier omvårdnadspersonal Personalförsörjningsverksamheten, PFV 2019-06-02
Speciallärare till Ludvigsbergsskolan åk F-3 Sofiedal rektorsområde 2019-06-02
Förvaltningsledare till Välfärd Gävle Välfärd Gävle 2019-06-02
Socialsekreterare inom unga vuxna, Utredningsenhet vuxen Välfärd Gävle 2019-06-02
Förskollärare till Ängsullsgården Sätra förskoleområde 2019-06-04
Sjuksköterska till planeringsteamet/mobila teamet Välfärd Gävle 2019-06-04
Speciallärare/Lärare för elever med komplexa behov Solängen rektorsområde 2019-06-04
Lärare till autismspektrumgrupp, Milboskolan Bergby rektorsområde 2019-06-07
HR-direktör med koncernövergripande ansvar HR-avdelningen 2019-06-09
Specialpedagog, Sätra rektorsområde Sätra rektorsområde 2019-06-09
Miljöutredare Livsmiljö Gävle 2019-06-12
Sjuksköterskor till Välfärd Gävle Personalförsörjningsverksamheten, PFV 2019-08-25