Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Lärlingsutbildning

Det finns nu möjlighet för dig att genomföra en yrkesutbildning på plats på ett företag. Du läser gymnasiala yrkeskurser och gör det alltså på en arbetsplats. Vissa teoretiska delar kan även vara förlagda på skolan.

Lärlingsutbildning för vuxna

Arbetsplatsen ska utse en handledare med yrkeskunskaper som hjälper dig att uppnå dina kursmål. Kommunala vuxenutbildningen i Gävle ansvarar för utbildningen och ger lärarstöd samt utfärdar gymnasiebetyg efter avslutad utbildning.

Hitta din egen lärlingsplats eller sök på någon av våra gruppstarter
Vuxenutbildningen kan starta specifika lärlingsutbildningar inom ett visst yrkesområde som du kan söka till. Dessa utbildningar finns med i vårt kursutbud som du hittar på vår hemsida. Vi erbjuder även individuella lärlingsplatser, d v s utifrån ditt eget önskemål om yrkesinriktning så kontaktar du företag och hittar din egen lärlingsplats.

Yrkesutbildning lärling 2019

Gästservice - Hotell & Evenemang

Vem kan delta?
Fr.o.m. andra kalenderhalvåret du fyller 20 år samt att du har kunskaper motsvarande grundskola. Har du en fullständig gymnasieutbildning så är du behörig även om du inte fyllt 20 år.

Förkunskaper: grundskola eller motsvarande

Hur lång är utbildningen?
Utbildningstiden är individuell och utgår från ditt mål med studierna.

Vad kostar utbildningen?
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnad för kurslitteratur, arbetskläder m m tillkommer.

Var kan jag få mer information?
Kom på en informationsträff. Torsdagar kl. 13.00 i lokalen Vävaren på Nedre Åkargatan 67A
eller kontakta:

Kent Rosengren
026-17 93 13
kent.rosengren@gavle.se

Sivert Algotsson
026-17 93 22
sivert.algotsson@gavle.se

Du hittar ansökningsblankett här.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-03-08

Information om Lärlingsutbildning för vuxna

Tid: Torsdagar kl. 13.00. Plats: Nedre Åkargatan 67 A. Lokal: Vävaren (gatuplan direkt till höger innanför stora ingången från Nedre Åkargatan).