Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Ansökan

Så här ansöker du till Vuxenutbildningen

Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut den och underteckna med din namnteckning.

Lämna den på:
Skytteln, Nedre Åkargatan 67 A

eller skicka den till:
Vuxenutbildningen
Box 356
801 05 GÄVLE

Om du redan är studerande inom vuxenutbildningen får du din ansökningsblankett hemskickad.

Ansökan lämnas senast den 15 maj för hösten och den 31 oktober för våren.

Bifoga alltid kopia av tidigare skolbetyg!

Antagning till vuxenutbildning

Antagningsenheten för vuxenutbildning sköter antagningen till all kommunalt anordnad och upphandlad utbildning i Gävle kommun. Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning om du uppfyller dessa villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller ha slutfört gymnasieutbildning.
  • ha de förkunskaper som krävs för att följa kursen. Det är vad du kan just nu som avgör på vilken nivå du skall börja läsa. Har du förkunskaper i ett ämne behöver du inte börja om från början.

Vissa kurser ställer särskilda förkunskapskrav, detta anges i kursbeskrivningarna.

Urval

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial utbildning inte kan tas emot sker ett urval. Vid detta ges företräde till den som har kort tidigare utbildning och som:

  • önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.
  • behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller annan behörighets-komplettering.
  • behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet.
  • behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval.

Sökande från annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun men vill studera i Gävle ska du lämna din ansökan till hemkommunen som då tar ställning till om den bekostar din utbildningsplats i Gävle kommun. Ansökan behandlas inte förrän den är godkänd av din hemkommun.

Tänker du folkbokföra dig i Gävle ska det anges på ansökningsblanketten. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Gävle kommun.

Mer information får du på telefon 026-17 93 12 måndag-fredag 09.30-12.00

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-14