Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Synpunkter och klagomål

Om du som studerande vid Vuxenutbildningen inte är nöjd med något i vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. Du kan ringa, skriva vanliga brev eller skicka e-post till oss.

Kontakta ansvarig lärare först

Om du som studerande inte är nöjd med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med ansvarig lärare på skolan. Kurator och studievägledare finns också till för dig.

Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig lärare vill vi att du kontaktar rektor för den utbildning som det gäller. Det är rektors ansvar att se till att de studerande får det stöd de behöver. Det är också rektor som tar beslut om olika åtgärder.
Lämna synpunkter till ansvarig förvaltning

Synpunkter och klagomål kan också lämnas skriftligt genom e-post till Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, förvaltningen som ansvarar för den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Epostadress: nag@gavle.se 

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Gävle kommun registreras som allmän handling.

Vad händer sen?

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kommer du att kontaktas så snart som möjligt men senast inom två veckor efter att förvaltningen tagit emot din e-post. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen. Det tar vanligtvis cirka fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-27