Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Hos oss på SFI lär du dig grunderna i det svenska språket.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är inte bara undervisning i språket, du får också lära dig om det svenska samhället och du får en introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

SFI kan också kombineras med praktik, arbete eller andra aktiviteter.

SFI-kurser på olika nivåer

Det finns SFI-kurser på olika nivåer. Studierna sker på dagtid, men om du arbetar på dagtid kan du studera på kvällstid. Om du har en avslutad akademikerutbildning har du möjlighet att studera på Akademikervägen.

Inom SFI finns tre "utgångar". Varje studerande placeras i rätt kurs utifrån sina svenskkunskaper, utbildningsbakgrund, ålder och mål med studierna. Efter varje kurs får du betyg för kursen.

Svenska för invandrare (SFI) är en egen skolform. SFI ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.

Vilka kan läsa på SFI?

Du har rätt att studera på SFI

  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • om du inte har grundkunskaper i svenska

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-05-18