Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Prövning och validering - komvuxkurser

Prövning

Det här är en prövning
Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan få ett betyg i kursen efter att ha gjort en prövning. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen undervisning eller lärarhandledning.

Om kursen har ett nationellt prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. Det kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter i en prövning.

Då kan du göra en prövning

  • För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år* eller vara inskriven som studerande vid skolan.
  • Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på Komvux och som skolan har faktisk kompetens att genomföra.
  • Studerande vid Komvux, Gävle som fått betyget ”F” i kurs har rätt att göra en avgiftsfri prövning terminen efter kursslut.

*Om du är yngre än 25 år och har gått din gymnasieutbildning i Gävle Kommun skall du vända dig till din tidigare gymnasieskola om du vill göra en prövning.

Anmäl dig till prövning

Innan anmälan
Innan du anmäler dig till prövning ska du kontakta en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål.

Här kontaktar du våra studievägledare.

Betala prövningsavgift
Innan du anmäler dig via vår e-tjänst måste du har betalat avgiften som är på 500 kronor per prövning/kurs. Tänk på att avgiften inte återbetalas vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Observera att du inte kan anmäla dig till en prövning innan du har betalat. I e-tjänsten kommer du behöva bekräfta din betalning. Du kommer då bli ombedd att bifoga en printscreen på överföringen i din internetbank eller ett foto på kvittot för din bankgiroinbetalning.

Så här betalar du över Internet
Betala till plusgirokonto: 14808-0, Gävle Kommun.

Skriv prövning. Ange ditt personnummer, namn och kurs/-er samt kontonummer 31321-1430-4721.
Exempel: Prövning, 800101-xxxx, Anna Andersson, Matematik A, kontonr 31321–1430–4721

Anmäl dig via e-tjänsten

När du har genomfört betalningen kan du anmäla dig till prövningen via vår e-tjänst:

Anmäl dig till prövning

Efter din anmälan
Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, skickas ett meddelande till dig, via vår e-tjänst, om vilken lärare du skall kontakta. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Prövningsperioder och anmälningsdatum

Period 1
Prövning av kursen sker vecka 10-12.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 3/2

Period 2
Prövning av kursen sker vecka 19-21.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 7/4 

Period 3
Prövning av kursen sker vecka 38-40.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 19/8 

Period 4
Prövning av kursen sker vecka 45-47.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period  är den 6/10

Anmälningsdatum för biologi, kemi och svenska som andraspråk

I Biologi och Kemi måste anmälan inkomma senast 1/1 för prövning under våren samt 1/8 för prövning under hösten. Detta på grund av att labbarna som ingår i prövningen samkörs med ordinarie kurser.

I Svenska som andraspråk kan anmälan endast göras till period 1 och 3.

 


 

Validering

Validera = bekräfta giltighet. Vuxenutbildningen erbjuder dig som har kunskaper inom ett eller flera yrkesområden möjlighet att validera dina kunskaper.

Detta gäller för dig som skaffat kunskaper genom t ex:
Fritidsintresse
Arbetslivserfarenhet
Yrkesutbildning/utbildning från annat land
Arbetsmarknads-, intern-, lärlingsutbildning eller liknande

Dina kunskaper värderas och jämförs med vad som krävs för att få gymnasiebetyg.
Du kallas till någon av våra utbildningsanordnare för en första träff. Här träffar du läraren som kommer att genomföra valideringen. Det är lärarens ansvar att göra en bedömning att kunskaper och färdigheter överensstämmer med kraven i kursplanen. Läraren utgår i detta arbete från vad kursplanen innehåller när det gäller vad den studerande skall kunna efter genomgången kurs samt betygskriterierna.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-09-04

Anmäl dig till prövning

När du pratat med en studievägledare samt betalat in prövningsavgiften kan du anmäla dig till prövning. Anmäl dig till prövning