Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Gävle Kommun tecknar olycksfallsförsäkring för elever, barn i barnomsorgen och en hel del andra grupper.

Med olycksfall menas plötslig yttre oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Försäkringen täcker vissa kostnader och ger ett visst skydd om skadan leder till bestående men. Försäkringen är tecknad i Svenska Kommun Försäkrings AB.
Läs mer om försäkringen här.

Blankett för skadeanmälan

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-17