Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Lärvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux är till för dig som saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning.

Du kan:

  • Kombinera studier med arbete/daglig verksamhet 
  • Studera dagtid 
  • Få undervisning en eller flera gånger i veckan 

 Vi erbjuder undervisning på:

  •  träningsskolenivå 
  •  grundsärskolenivå
  •  gymnasiesärskolenivå

För mer information:
Skolan tfn 17 96 87
Rektor tfn 17 93 69

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-05-18