Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen

Det här är vuxenutbildningen

Komvux ger möjlighet att läsa och/eller komplettera grundskole- och gymnasiekurser. Läs mer om Rätt till komvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Yrkesutbildning erbjuder gymnasial yrkesutbildning. Utbudet ändras kontinuerligt beroende på efterfrågan och arbetsmarknadsläget.

SFI (Undervisning i svenska för invandrare) är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Studievägledning för alla vuxna Gävlebor.

Utbildningscentrum för distansstudier ger stöd och hjälp vid eftergymnasiala distansstudier, här kan du skriva tenta, få tekniskt support och boka studierum m.m.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-10-16

Fronter

Utbildningschansen