Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Studie- och yrkesvägledning

Målsättningen med studie- och yrkesvägledning är att ge dig som elev ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Vi vägleder dig

Vem är jag och vad kan jag?

Du får hjälp att fundera över din "nusituation" för att kunna se klarare på dig själv och dina möjligheter. Du får bl a fundera över vad du är bra på och vad du absolut inte tycker om att göra.

Vad finns det för alternativ för mig?

Utifrån dina intressen och möjligheter hjälper studie- och yrkesvägledaren dig att se vilka alternativ som finns och vad de innebär.

Hur når jag målet?

När du vet vad du vill, får du hjälp med att göra upp en plan över vad som behöver göras för att uppnå ditt mål.

Hjälp med enstaka frågor

Du behöver kanske bara hjälp med en bit av processen, som till exempel frågor av mer informativ karaktär. Studie- och yrkesvägledarna finns alltid till din hjälp.

Här finns vägledningen

Grundskolans studievägledare hittar du under respektive skola.

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare

Vi samordnar studie- och yrkesvägledning

Vi på SSA-enheten har ett samordningsansvar för studie- och yrkesvägledarna i Gävles kommunala skolor. Vi bidrar till att du som studerar i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Gävle kommun, får ett bra underlag för dina val av utbildning och yrkesinriktning.

Kontakt: Kalle Wahlström, SSA-sekreterare, tfn 026 - 17 92 25
kalle.wahlstrom@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-16