Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Samverkan Skola - Arbetsliv

Här hittar du som elev eller förälder information om studie- och yrkesorientering och de olika formerna för samverkan mellan skolorna i Gävle kommun och arbetslivet.

Vi förmedlar praktikplatser

Vi på SSA, Samverkan Skola Arbetsliv, förmedlar praktikplatser till dig som går i årskurs 8 och 9 och ska ut på praktik. Du hittar här information om hur det går till och vilka regler som gäller.

Vi utbildar handledarna

Vi arbetar ständigt med att utbilda handledarna som tar emot dig som praktikant. Handledarna tar emot elever från alla skolformer - grundskolan. gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Vi samordnar studie- och yrkesvägledning

Vi har ett samordningsansvar för studie- och yrkesvägledarna i Gävles kommunala skolor. De finns i alla skolformer - grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi ordnar bland annat fortbildningar och konferensen.

Vi bidrar till att du som studerar i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Gävle kommun, får ett bra underlag för dina val av utbildning och yrkesinriktning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-16

Samverkan för dig som representerar arbetslivet.

Du är välkommen att ta emot praktikanter eller delta i andra kreativa och inspirerande samverkansformer. Läs mer om vårt arbete