Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Gävles skolor växer

Gävle växer och har snart 100 000 invånare. Förskola, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning investerar nu för ytterligare cirka 2 300 barn och elever.

Totalt investerar Gävle kommun cirka 1,6 miljarder kronor på förskolor och skolor fram till 2022.

Centrala skolor

Utbildningsnämnden fattade 12 oktober beslut om att en högstadieskola ska byggas i Nynäsområdet. Hela förslaget finns att läsa här:  Likvärdig skola med hög kvalitet - central högstadieskola  

16 november fattade Utbildningsnämnden ett beslut som innebär följande förändringar: 

  • Solängsskolan blir en F-6 skola med start höst 2017
  • Nynässkolan blir en 7-9 skola med start höst 2017
  • Nynäsparkens förskola, den verksamhet som idag finns i skolbyggnaden, flyttar sin verksamhet i mars 2017

Sammanfattning från informationsmöte 21 november

Gävles skolor växer - Solängsskolan (pdf)

Nynäsparkens förskola
Läs mer om förändringarna på Nynässkolan
Läs mer om förändringarna på Solängsskolan

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29