Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Delaktighet för vårdnadshavare - vad innebär det?

Enligt skollagen finns ett antal möjligheter att vara delaktiga när det gäller det egna barnets utbildning. Delaktigheten sker på olika vis. Att vara delaktig är inte samma sak som att man som vårdnadshavare och förälder får bestämma.

Form Kännetecken Du som vårdnadshavare får Metoder
Information Envägskommunikation Veta
  • webb
  • öppet hus
  • informationsblad
  • enskilda möten som skolan kallar till
Dialog Inhämta synpunkter Tycka och resonera
  • enkäter med återkoppling
  • föräldramöte
  • utvecklingssamtal
Samarbete Aktiviteter planeras och genomförs rörande det egna barnet Delta i planering
  • utvecklingssamtal
  • individuell utvecklingsplan (åk 1-5)
  • åtgärdsprogram

Vad får vårdnadshavare och föräldrar inte vara delaktig i?

Skolan är en myndighet som lyder under ett stort antal lagar. Därför finns många frågor som en enskild vårdnadshavare inte kan vara delaktig i.  Detta gäller framför allt:

1. Frågor som rör andra barn än ens eget
Hit hör bland annat frågor om grupp- och klassindelning, organisation av verksamheten och tjänstefördelning.

2. Frågor som rör personals anställning
När det gäller rekrytering av personal, personals anställning, disciplinära åtgärder mot personal och liknande frågor har vårdnadshavare och föräldrar inte någon rätt till delaktighet. Gävle kommun är en arbetsgivare och den arbetsrättsliga lagstiftningen gäller som för vilken annan arbetsgivare som helst.

Lämna synpunkter och klagomål »

Information om anmälan till Skolinspektionen »

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-10-16