Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Försäkringar

Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för elever i för- grund- samt gymnasieskola inklusive friskolor för de elever som är mantalsskrivna i Gävle.

Med olycksfall menas plötslig yttre oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Försäkringen täcker vissa kostnader och ger ett visst skydd om skadan leder till bestående men. Försäkringen är tecknad i Svenska Kommun Försäkrings AB och avtalet gäller t.o.m. 2018-12-31. Även andra grupper är omfattade, se försäkringsbesked.

Skador anmäls till skaderegleringsföretaget Crawford & Co.

Vid frågor om skador gällande Kollektiv olycksfallsförsäkring, kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller skicka e-post till olycksfall@crawco.se

Här finns blanketten för skadeanmälan kollektiv olycksfall.

Blanketten skickas till:

Crawford & Co
Box  6004
171 06 Solna

Vanliga frågor:

Gäller försäkringen vid sjukdom?
Svar: Nej. Försäkringen gäller endast vid olycksfall. Komplettering med försäkring som ger skydd vid invalidiserande sjukdom måste tecknas enskilt.

När gäller försäkringen?
I normalfallet gäller försäkringen endast under skol- och verksamhetstid. Vissa grupper är dock försäkrade dygnet runt.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-23