Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Brottsförebyggarna i Gävle, BIG

Vi är en stödfunktion för dig som jobbar med barn och ungdomar 0-18 år.

Vi arbetar tillsammans med och ger stöd till er som är föräldrar, personal i förskola och skola, fritidsgårdar, polisen, socialtjänsten, idrottsledare, vuxenvandrargrupper med flera.

I menyn till vänster kan du läsa mer om de projekt och ämnen vi samarbetar kring och de verktyg vi använder.

Så arbetar vi på BIG

Det mest framgångsrika sättet att förebygga missbruk, kriminalitet, social utslagning och utanförskap är att stärka individen genom ett främjande arbete som syftar till att höja dennes självkänsla, själv­kännedom och förmåga att i samspel med andra forma sitt eget liv utifrån egna förutsättningar och idéer. Det sker genom skapandet av mötesplatser där det finns möjlighet att bygga positiva relationer med vuxna och jämnåriga.

Vår roll är i första hand att stödja vuxna i ordinarie verksamheter genom att utveckla och stärka deras kompetens.
Vi arbetar mest med:

 • Utbildning
 • Samverkan
 • Information
 • Konsultation
 • Coachning
 • Gruppverksamhet
 • Omvärldsbevakning samt förmedla forskningsresultat

Det vill vi uppnå

 De övergripande målen med BIGs insatser är att tillfredsställa barns och ungdomars behov av att bli sedda, hörda och bekräftade, men också att få finnas i ett sammanhang och möta gränser. Det i sin tur leder till bättre resultat i skolan, både när det gäller kunskaper, värdegrund och att utvecklas till en trygg människa.

Kan vi höja resultaten, innebär det att färre ungdomar hamnar i destruktiva beteenden som kriminalitet och drogmissbruk.
Vi utvärderar alltid hur värdefullt vårt stöd upplevs i den ordinarie verksamheten. 

Organisation och ledningsgrupp

 • Anna-Karin Wågberg Sperring, Kommunledningskontoret (KLK), ordförande.
 • Jens Gagge, KLK, säkerhetsenheten.
 • Anne Jäder, Utbildning Gävle
 • Anna Thollin, Socialtjänst Gävle
 • Andreas Tuveson, Kultur & Fritid
 • Ulf Olsson, Polisen Gävle 
 • Måns Jennehag, Polisen Gävle
 • Pelle Matton, gruppledare BIG

BIG är en del av BRÅ, Gävles Lokala Brottsförebyggande råd, (GLBRÅ)

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-03-26