Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Kulturstipendier

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut ett antal stipendier för insatser inom kulturområdet inom Gävle kommun eller med anknytning till denna.

Under hösten delar Kultur- och fritidsnämnden ut

  • Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning. Delas varje år ut till två unga bildkonstnärer som är bosatta och/eller verksamma i Gävle.
  • Ungdomskulturstipendier för stöd och uppmuntran till individuella och kollektiva insatser på kulturområdet. Delas ut till ungdomar, bosatta och/eller verksamma i Gävle i åldern 14 - 25 år.
  • Ungdomsmusikstipendier för stöd och uppmuntran till individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle. Delas ut till personer som är bosatta och/eller verksamma i Gävle.
  • Kyrkans Ungdomsgårdars ungdomsledarstipendium är ämnat för ungdomsledare som på sin fritid svarat för mångårig och engagerad ledargärning inom Gävle kommun och ska användas till studieresa enligt mottagarens önskemål.

Du kan ansöka om kulturstipendier via e-tjänst eller särskild blankett
Sista ansökningsdag 25 september.

Förslag till stipendiater kan även lämnas av enskilda och sammanslutningar. Det finns också en e-tjänst för att ge förslag till kulturstipendiater, den kräver inte e-legitimation. Vill du inte använda e-tjänsten ska särskild blankett användas och motivering klart framgå av förslaget.

Blanketterna som kan laddas ner här på webbplatsen kan också hämtas hos Kultur- och föreningsstöd, Gasklockorna Kultur- och föreningsstöd, på Gävle kommuns kundtjänst eller Gävle Konstcentrum.

Under våren delar Kultur- och fritidsnämnden ut

  • Gävle kommuns kulturpris för förtjänstfulla insatser på kulturområdet.
  • Allmänna kulturstipendier för stöd till yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare inom skilda områden.
  • Bo Lindes stipendium avser verksamhet inom musikområdet.
  • Honnörsstipendier delas ut för att uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.
  • Ejva Damms stipendium är avsett att stimulera till fortbildning och studieresor och delas ut till verkligt kvalificerade konstnärer inom Gävleborgs län.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16