Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Stöd, bidrag och stipendier

Varje år kan du söka stöd och stipendier hos Kultur & fritid Gävle. Många är stöd till föreningar medan andra söks av privatpersoner. Det är viktigt att ha koll på inlämningsdatum då flera stöd kan ha olika inlämningsdagar under året.

Nya stöd 2017

Kultur och fritidsnämnden Gävle har 2016-02-10 beslutat att införa nya stöd till föreningar i Gävle kommun. De nya stöden är Medlemsstöd som ersätter Aktivitetsstöd, Anläggningsstöd som ersätter Driftstöd och Verksamhetsstöd som ersätter Underhållstöd, Kartstöd och Stöd utöver norm.

Allmänna regler

Det finns allmänna regler för att föreningar ska kunna få stöd i Gävle kommun. De styrdokument som anger inriktningen för stödet till föreningslivet i Gävle kommun är Kulturell Allemansrätt, det kulturpolitiska programmet och Hållbar idrott (Gävle), det idrottspolitiska programmet. Den prioriterade gruppen för stödet är barn- och unga 7-20 år. Ladda ned och läs de allmänna reglerna här.

Bidrag och ansökningstider

Typ av bidrag/stöd Inlämnas/ansöks senast
Medlemsstöd gäller från 2017

25 februari / 25 augusti

 

 

Anläggningsstöd gäller från 2017 (för vissa föreningar från 2018) 25 februari
   
Verksamhetsstöd gäller från 2017 15 mars / 15 november
   
Kulturstipendier slutet av mars / slutet av september
   
Ateljéstöd 31 augusti
   
Riktat lokalstöd
Underhållsstöd hembygdsgårdar
Föreningsstöd till pensionärs- och
funktionshinderföreningar
1 oktober
   
Driftstöd gäller till 2016 (för vissa föreningar även 2017) därefter Anläggningsstöd
1 december
   
Löpande under året
Arrangemangsstöd 
Arrangemangsstöd för unga
Projektstöd
 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16