Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kulturell Allemansrätt

Kulturell Allemansrätt pins i olika färger

”Kulturell Allemansrätt” är Gävles satsning på att göra kultur lättillgänglig för alla oavsett ålder, kön, boende, utbildning, ekonomi och ursprung.

Allemansrätten till naturen är välkänd i Sverige. Den innebär en närmast fri tillgång till skogar, sjöar, vattendrag och berg för alla. Men den är inte självklar i alla länder.

”Kulturell Allemansrätt” är namnet på Gävles kulturpolitiska program, antaget av Kommunfullmäktige. Tanken är att allemansrätten till naturen ska utgöra en förebild för kulturen.  

Kulturen ska vara lätt tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, boende, utbildning, ekonomi och ursprung. Detta gäller redan i stor utsträckning för Sverige och övriga nordiska länder, men definitivt inte i alla länder. Strävan i vårt land är att kulturen ska vara starkt subventionerad av det offentliga och alltså inte kosta mycket för besökare, nyttjare och utövare. Den ska också vara decentraliserad och alltså tillgänglig även utanför de stora städerna, av hög kvalitet och inriktad på att nå nya, ovana individer och målgrupper.

Kulturen har ett självklart egenvärde, men är också en viktig resurs för utveckling och tillväxt.

Gävle är en av landets allra bästa kulturkommuner ifråga om resurser och utbud. Vi tillhör kommunernas topp tio och vi vill behålla och stärka vår position. Därför satsar vi på bland annat musik, teater, litteratur, bildkonst, film, dans, kulturskola och kulturens föreningsliv.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-20