Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Konststaden Gävle

I Gävle är konsten ett naturligt inslag i stadsmiljön och är idag en av Sveriges viktigaste platser för offentlig konst.

Den befintliga konsten i Gävles stadskärna återfinns på torg, parker och viktiga stråk, på Slottstorget, längs esplanaden, Centralplan och längs Drottninggatan med Rådhustorget och Stortorget (och i förlängningen även Boulognerskogen). På gångavstånd kan man se verk av hög konstnärlig kvalitet från olika tidsepoker och stadskärnan kan liknas vid en skulpturpark i stadsmiljö. I och med 1 % regeln vid nybyggnation har man också kunnat få konst på skolor, bibliotek och annan kommunal verksamhet.
 
En central tanke med den offentliga konsten är att den kan öka delaktighet, engagemang och också stimulera till nyfikenhet, diskussioner, lek och möten mellan människor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-05-01