Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Gävle Konstcentrum

Gävle Konstcentrum ligger i byggnaden Silvanum

Gävle Konstcentrum är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Här möts vi kring konst som hämtar uttryck från vår egen tid och som ställer angelägna frågor om samhället och kulturen.

Vi är en del av Gävle kommun och är knutpunkt för samtidskonsten i regionen.

I konsthallen visar vi cirka åtta utställningar med svenska och internationella konstnärer varje år. Vi undersöker ständigt utställningsmediet som form och visar olika typer av samtidskonst som tar upp frågeställningar angelägna för vår tid.

Vi har en väl utvecklad pedagogik- och programverksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper med inslag som både kan vara direkt kopplade till den pågående utställningen eller handla om andra aktuella ämnen.

Konsten har av tradition en viktig plats i Gävles stadsmiljö. På gator och torg, i parker och i bostadsområden finns verk av både svenska och internationella konstnärer. Gävle Konstcentrum sköter kommunens inköp av konst, projektleder konstnärliga gestaltningar samt registrerar och vårdar kommunens konstsamling. Vi ger också visningar av den offentliga konsten och arbetar aktivt för att fördjupa samtalet om staden som offentligt rum och betydelsen av konsten i stadsrummet. Läs mer om konststaden Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-05-01