Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Skolprogram - Kulturtrappan

Gävle är en stad med ett rikt kulturliv och Gävle kommun arbetar med kultur i skolan efter en modell som heter Kulturtrappan. Kulturtrappan är en garanti för att alla barn och unga i Gävle ska delta i kulturupplevelser och möten med det professionella kulturlivet två gånger per läsår under skoltid. Det gäller för samtliga skolor, från förskoleklass till årskurs 9.

 

Kulturtrappan innefattar områdena dans, musik, konst, teater, film och läsning. Kultur & fritid Gävle ansvarar för att barn och unga möter professionell konst och kultur via Kultur & fritids kulturavdelningar. Utbildning Gävle ansvarar för att barnen i kommunens skolor deltar i upplevelserna.

Skiss över Kulturtrappans steg
Skiss över Kulturtrappan - klicka för att förstora

Uppfyller målen

Kulturpolitikens mål är att ge alla barn möjligheter att ta del av konst och kultur. Den pedagogiska verksamheten är prioriterad. Kulturinstitutionerna inom Gävle kommun och skolan arbetar och utvecklar tillsammans kulturpedagogiken. Att erbjuda kultur i grundskolan är att uppfylla de mål som finns i läroplanen, skollagen, Gävle kommuns kulturpolitiska program och de kulturmål som finns på regional och nationell nivå och i FN:s Barnkonvention.

Information och bokning

Marcus Olsson, samordnare, avdelningen Kultur, Kultur & fritid
Telefon 026-17 97 85
E-post: kulturtrappan@gavle.se

Det finns lärarhandledningar, det vill säga hur läraren kan arbeta med eleverna både inför och efter upplevelsen i skolan, som kan fås vid bokningen.

Transport/resa

Monica Wallman, kultursamordnare, Utbildning Gävle
Telefon 026-17 93 82
E-post: monica.wallman@gavle.se

Kulturupplevelser hösten 2017

förskoleklass
Förskoleklass
Upptäck Bibblan!
clowner
Förskoleklass - Årskurs 5
Clowner utan gränser
skolbio

Årskurs 1
Skolbio

urkul
Årskurs 2-3
Ur-Kul
mullvaden
Årskurs 2-3
Mullvaden som ville veta vem som bajsat
lästips
Årskurs 4
Besök med lästips på Gävle bibliotek

hoppet

Årskurs 5
Hoppet

skönheten

Årskurs 5
Vår version av Skönheten och odjuret

änglaspel Årskurs 6
Änglaspel
ab3 Årskurs 6
AB3
konstcentrum Årskurs 7
Konstcentrum
millas mirakel Årskurs 8
Millas Mirakel
liondub
Årskurs 9
Liondub går Cornelis

Styrgruppen för Kulturtrappan

Beryl Lunder, chef avdelningen Konserthus & Symfoniorkester.
Ninni Berggren-Magnusson, chef avdelningen Kultur.
Lisbeth Forslund, chef avdelningen Gävle Bibliotek.
Marika Iller Givell, biträdande förskolechef Sörby rektorsområde.
Lena Müller, förskolechef Utbildning Gävle.
Signhild Olsson, biträdande rektor Andersbergskolan.
Ove Sjölund, biträdande rektor Alborga skola.
Hans Stockselius, rektor Sätra rektorsområde.
Andreas Tuveson, enhetschef kultur- och föreningsstöd.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-26