Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Fritidsgårdar

Killar på Brynjans Fritidsgård

Fritidsgårdarna i Gävle kommun är öppna för alla. Här träffar du kompisar och får nya vänner. På fritidsgårdarna kan du känna dig trygg. Du får ta ansvar och utvecklas på dina egna villkor. Det är dina idéer som räknas. Tillsammans med fritidsgårdarnas personal bestämmer ni vad som är möjligt att göra!

Verksamheten, som bekostas av Kultur- och fritidsnämnden, bedrivs av olika föreningar och verksamheten är öppen för alla oavsett föreningstillhörighet.

Fritidsgårdarna erbjuder en bred verksamhet som bygger på ungdomarnas egna idéer och intressen. Samtliga fritidsgårdar i Gävle kommun arbetar efter en tydlig målbeskrivning som finns inskriven i avtalet och en väl genomarbetad trygghetsplan (värdegrundsbeskrivning) som det arbetas efter i verksamheten. Du kan läsa verksamhetsmålen här.

Personalen på fritidsgårdarna har god kompetens och stort engagemang. Personalen jobbar med ungdomarna individuellt och i grupper för att;

  • skapa bärande relationer
  • stärka och bekräfta
  • vägleda och engagera
  • ge ungdomarna möjligheter att utvecklas och att ta ansvar

Fritidsgårdarna håller öppet tre till sex dagar i veckan. Öppethållandet anpassas delvis efter skolans terminstider. Fritidsgårdarna besöks dagligen av cirka 1000 ungdomar i åldern 13 år och uppåt. Fritidsgårdarna verkar för en helt drog- och rökfri miljö.

För mer information

Foldern Fritidsgårdar i Gävle kommun innehåller information om vad man göra, öppettider, kontaktpersoner med mera.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-27