Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Barn- och ungdomsverksamhet

Med vår barn- och ungdomsverksamhet vill vi initiera nya projekt, fånga upp nya idéer, bilda nätverk och skapa mötesplatser tillsammans med barn och ungdomar i Gävle kommun.

Vi gör detta genom att samarbeta med fritidsgårdarna. Det kan vara i olika former av projekt men också genom att erbjuda olika former av föreställningar och upplevelser på plats. 

Vi har poetryslam, jazzmusik och föredrag. Genom biblioteken köper vi in teaterföreställningar för yngre barn, eller samarbetar med olika studieorganisationer. I Kulturkiosken har vi en scen öppen för ungdomar att ha fri verksamhet. Vi ger ekonomiskt stöd till olika arrangemang eller gör egen verksamhet.

För att ta reda på hur ungas situation ser ut i Gävle kommun genomför vi enkätundersökningen Din fritid. Enkäten riktar sig till alla barn i årskurs 6 och 9, cirka 2 000, i Gävle kommun. Vi har också genomfört LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), en enkätundersökning som innehåller frågor till unga om arbete, skola, hälsa, framtidsdrömmar, inflytande och demokrati. I broschyren Ung i Gävle finns de viktigaste resultaten från Luppundersökningen och citat från intervjuer gjorda med elever som besvarande enkäten. 

Vill du som ungdom vara med och påverka kan du gå med i Ungdomsrådet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-12