Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Utflykt med båt

Norrskär Gävle har många vackra platser vid kusten och havet att erbjuda. Här är några utflyktsmål som du når med båt. Mer än hälften av platserna kan du även nå med bil och cykel. För att sortera ut vilka det är väljer du att filtrera efter "Fastland".
Filtrera efter:

Havskrog, www.axmarbrygga.se. Insegling i 2 enslinjer och prickad led. Gästhamn, vatten och el på brygga. Toa, dusch, bastu, tvättmaskin, soptunna, sjösättningsramp. Sugtömningspump. Bilväg.

Klubbhamn, tilläggning vid den träbeklädda hamnpiren. Oskyddat läge vid ostlig vind. Sjösättningsramp. Sandstrand. Bilväg.

Tilläggning mot kommunal brygga. Sjöhävning vid ostlig vind.
Böna fiskeläge med Böna café och hantverk, fyrmuseum och fiskrökeri. Bilväg och bussförbindelse.

Gammal fyrplats. Insegling i enslinje. Tilläggning mot kommunal gästbrygga. Observera!: Hamnen helt olämplig vid nordlig vind.
Dricksvatten från brunn, dass och uthyrningslägenhet.

Kommunal gästbrygga. Restaurang i herrgårdsmiljö. Tilläggning mot brygga och bojar. Oskyddat läge. Turbåt till Furuvik, Limön och centrala Gävle. Bilväg och bussförbindelse.

Engesbergs camping. Kommunal gästbrygga med bojar. Djup 1,5 meter. Oskyddat vid sydvästlig vind. Camping. www.engesbergs-camping.se Sommarkafé och kiosk.Toa, dusch och vatten. Sjösättningsramp. Bilväg och bussförbindelse.

Tilläggning mot strand. Skyddat läge. Sjöhävning kan förekomma.Grillplats. Dass.

Insegling i prickad bitvis grävd ränna. Djup 2 meter. Tilläggning mot brygga. Sommarbutik. Naturstig. Bilväg.

Fliskärsvarvet Ekonomisk förening www.fliskarsvarvet.se Fritidsbåthamn. Skyddat för alla vindar. Gästplatser i mån av tillgång. Kontakta hamnkontor. Obemannad bränslestation, tar samtliga bankkort. Sugtömningspump. Toa, dusch och soptunnor. Wifi. Sjösättningsramp, kran och mastkran. Bilväg och bussförbindelse.

Camping, djurpark, tivoli och äventyrsbad. Restaurang. Två hamnar vid Furuskär, från ost, djup 1,2 eller väst, djup mer än 2 meter. Bilväg, buss- och tågförbindelse.

Insegling i enslinje tilläggning mot djup strand vid alskog. Hamnen skyddad vid alla vindar. Grillplats på västra udden. Ingår i Axmar naturreservat.

Segelklubben Surfing och Svenska Kryssarklubben delar brygganläggning. Gästplatser, el på bryggor. Sjöhävning vid nordlig vind. Segelklubben Surfing har klubbstuga på norra sidan. Grillplatser, bastu, dusch, toalett.

Gefle Motorbåtsklubb www.gmbk.se Insegling i prickad led, djup 1,2 meter. Tilläggning mot brygga, djup 0,9 meter. Skyddat för alla vindar. Klubbstuga. Grillplats. Dass.

Insegling i tre enslinjer. Tilläggning mot brygga eller strand, bojar. Grillplats med bord. Dass.

Fiskeläge med försäljning och kafé. Prickad småbåtsled i sundet mellan Gåsholma och Gåsholmen, djup 1,5 meter. Bilväg.

Klubbhamn för Harivikens Båtklubb. Insegling i prickad led. Mycket grunt, 0,6 meter. En gästplats. Bilväg.

Hille Båtklubb www.hillebk.se Prickad led. Hamnen skyddad för alla vindar med vågbrytare. Gästande båtar välkomna. Sjösättningsramp. Dass och vatten. Bilväg.

Gefle Segelsällskap. www.gss.nu Klubbhus. Restaurang. Gästhamn 12 platser. Eluttag/vatten. Dusch, bastu och tvättmaskin. 12 tons kran samt viss service på intilliggande varv. Bilväg och bussförbindelse.

Tilläggning mot berghäll. Skyddat läge i sundet. Sjöhävning förekommer.

Insegling i enslinje. Tilläggning mot berghäll. Flera platser utefter stranden. Oskyddat vid ostliga vindar.
Dass.

Insegling i två enslinjer och prickad led. Tilläggning vid brygga. Sten vid brygga cirka 1 meter. Dass. Bilväg.

Bomhus Båtklubb www.bomhusbatklubb.se Gästande båtar är välkomna, landfasta bryggor med el och boj. Djup 3,5 meter. Sjöhävning vid nordlig vind. Flytbrygga på västra sidan, insegling i enslinje. Djup till brygga 2 meter.
Oskyddat för västliga vindar. Klubbstuga. Grillplatser. Dusch med sjövatten. Dass.

Ingår i Axmar naturreservat. Stigar mellan hamnarna. Norra hamnen
Insegling i enslinje, tilläggning mot strand. Oskyddat vid västlig vind. Västra hamnen Insegling i 2 enslinjer, max djup 1,2 m. Tilläggning mot brygga eller berghäll. Hamnen skyddad för alla vindar. Dass. Östra hamnen Insegling i 2 enslinjer, djup 2,5 m, besvärlig vid grov sjö. Tilläggning mot strand. Hamnen skyddad för alla vindar. Sjöhävning kan förekomma. Dass.

Ön ingår i Axmar naturreservat. På norra sidan finns bryggor i Nyhamn och Korshamn med dass. I sydväst finns sandstrand. Dass.

Insegling i enslinjer och prickad led. Tilläggning mot brygga. Djup 1,7 meter. Hamnen skyddad för alla vindar. Sommarcafé och kiosk. Turbåt till Furuvik, Engeltofta och centrala Gävle. Naturstig. Badplatser, grillplatser och vindskydd. Dricksvatten i tre brunnar. Dass. Uthyrningslägenheter Storstugan, Lillstugan och Ladulängan.

Besökshamn med brygga, dass och bänkbord.

Insegling i enslinje. Tilläggning mot ny brygga. Djup 1,8 meter mellan stenar. Oskyddat vid nordlig vind. Dass och bastu. Vattenbrunn finns på ön vid kapellet. Uthyrningsstuga.

Tilläggning mot berghällar och boj på öns norra sida. Brygga på öns södra sida. Oskyddat läge, inte lämplig som natthamn. Ön ingår i Vitgrund–Norrskär naturreservat.

Rödboharen. Norrsundets Motorbåtsklubb www.nmk-boat.se Klubbhamn. Insegling i prickad led. Gästplatser vid brygga, djup 2 meter. Tillgång till el och vatten. Toa, dusch och tvättstuga. Bilväg och bussförbindelse.

Besökshamn med brygga, dass och bänkbord.

Sikviks Båtsällskap. Insegling i enslinjer och prickad led, djup 1,4 meter. Klubbstuga. Sjösättningsramp och liten kran. Bilväg.

Besökshamn med brygga, dass och bänkbord.

Ingår i Gåsholma naturreservat. Gammal lotsstation. Insegling mellan två berghällar och i två enslinjer. Tilläggning mot brygga. Stig. Dass.

Insegling i enslinje. Förtöjning mot brygga. Hamnen är relativt skyddad för alla vindar. Trollharens fisk www.trollharensfisk.se. Trollharens turistservice www.trollharensturistservice.se med guidade båtturer. Granöstugan bed & breakfast www.granostugan.se. Bilväg.

Trödje Båtklubb www.trodjebk.se. Prickad grävd ränna till hamnen. Djup 1,5 meter. Skyddat för alla vindar bakom pir. Två gästplatser. Kontakta hamnfogde. Sjösättningsramp. El, vatten och toa. Bilväg.

Skärgårdskrog, www.skargardskrogenutvalnas.se. Rökeri och försäljning. Insegling i prickad led. Skyddat för alla vindar. Bilväg och bussförbindelse.

Insegling från nordväst. Tilläggning brygga med akterförtöjning mot boj.
Grill och bord.
Ingår i Vitgrund–Norrskär naturreservat. Östra delen av ön är fågelskyddsområde.

Sommarrestaurang och dansbana. Tilläggning mot brygga eller berghäll. Badplats. Bilväg.

Besökshamn med tilläggning mot brygga med akterförtöjning mot boj. Dass.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-09-27

Stadsvandringar i Gävle

Under sommaren pågår stadsvandringar från slutet av maj till slutet av augusti Läs mer