Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Vanliga frågor och svar

 • Har du fått en vara du inte beställt?

  Många frågor som kommer in till Konsument Gästrikland handlar om varor som personer inte beställt eller avtal som de inte tackat Ja till. Det finns oseriösa företag som skickar hem varor utan att du beställt dem eller så skickar företagen bara en faktura utan produkt.

  Om du får en faktura för något du inte beställt kan du välja att bestrida den.

  Hur bestrider du en faktura?

  • Meddela företaget skriftligt att du inte tänker betala. Per post eller mail. Rekommenderat brev kan ge en extra trygghet.
  • Signera aldrig brevet med din namnteckning.  Men skriv tydligt ditt namn, adress och telefonnummer. Ange också fakturanummer, belopp och datum på den faktura som du inte tänker betala och anledningen till varför du inte betalar.
  • Spara en kopia på brevet.
  • Du är inte skyldig att betala porto för att skicka tillbaka varor du inte har beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna får de antingen hämta dem eller skicka returporto.
  • Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev.
  • Företaget kan ta ärendet vidare till ett inkassobolag. Då får du ett nytt krav, denna gång från inkassobolaget. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, spar en kopia.
  • Du inte skyldig att betala bara för att ett inkassobolag kräver dig på pengar. Många inkassobolag undersöker inte om kravet är korrekt förrän du bestrider det. Det är företaget som kräver dig på pengar som måste bevisa att du är skyldig att betala.
  • Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett krav från ett inkassobolag.
 • Fel på vara eller tjänst - att reklamera

  Är det fel på varan eller tjänsten du köpt ska du i första hand vända dig till säljaren.

  Att reklamera innebär att du kontaktar näringsidkaren och talar om varför du är missnöjd. I Hallå konsuments klagoguide får du praktisk vägledning om hur du går till väga för att reklamera. Vill du reklamera en resa kan du läsa hur du ska gå tillväga på Hallå Konsuments reseguide

  Har du frågor kring tjänster som rör bank, försäkring, el eller abonnemang på tv, telefoni och bredband kan du vända dig respektive konsumentbyrå; se länkar till höger.

  Kommer en konsument och en näringsidkare inte överens har man som konsument möjlighet att anmäla ärendet, med vissa undantag, till Allmänna reklamationsnämnden.

 • Viktigt att tänka på vid bilköp

  Om du står i begrepp att köpa bil är det inte bara val av bilmodell som du bör fundera över. Minst lika viktigt är det att välja rätt säljare.

  Privatköp

  Om du valt att köpa bil privat kan du räkna med att få ett lägre pris än vad du skulle få betala hos en bilhandlare för motsvarande bil. Det är dock i regel mycket svårt att få åtgärdat fel på en bil som du köper privat.

  Som privatköpare bör du även vara noga med att kolla upp om den tilltänkta bilen är belagd med restskuld. Detta kollar du via bilregistret hos Transportstyrelsen – besök deras webbplats eller ring 0771-141516.

  Köpa av bilhandlare

  När du köper av bilhandlare så är det klokt att fundera på vilka villkor som erbjuds avseende garantier.

  Det finns idag olika former av bilhandel – auktioner, förmedlingar och den traditionella bilhandlaren. En del av dessa erbjuder ”garantiförsäkring” där man som säljare överlåter reklamationsansvaret till ett annat företag.

  I en del fall förekommer friskrivningar från reklamationsansvar i bilavtalet från bilhandlarens sida i samband med garantiförsäkring. Dessa är i regel ogiltiga då konsumentköplagens reklamationsrätt inte är dispositiv, med andra ord, den går inte går att avtala bort. I vad mån det kan kallas försäkring kan diskuteras, problemet med garantiförsäkringen är att villkoren i regel är utformade på ett sådant sätt att de sällan går att ta i anspråk om man får fel på bilen.

  Som konsument är det dessutom förvirrande och försvårande att ha två parter att reklamera till. Du måste vända dig till bilhandlaren som hänvisar till företaget som står för garantiförsäkringen som i sin tur hänvisar tillbaka till bilhandlaren då garantiförsäkringen inte är tillämplig på det aktuella felet. Om det blir fel på bilen och du måste reklamera är det enklare om bilhandlaren själv står för garantier och ansvarar för uppkomna fel.

 • Viktigt att tänka på vid internetköp

  Det är många som handlar över internet, hos ett företag eller privat på Blocket, Tradera med flera sajter. Vad händer om du inte är nöjd med ditt köp eller om det tar väldigt lång tid att få levererat, vad gör du då?

  Köper du till exempel på Blocket av en privatperson så kallat privatköp så är dina möjligheter till rättelse om något går fel i köpet relativt små då du inte kan använda dig av konsumentlagstiftningen. En vanlig bluff är att ta betalt men inte leverera beställningen eller skicka en felaktig vara. Grundtipset för denna typ av köp är att inte betala i förskott.

  Om man tänker sig att handla på ett företag som har en hemsida så finns det några saker att tänka på.

  Certifiering

  Om man vill göra det enkelt för sig kan man se om företaget är certifierat av ”Trygg e-handel”. Detta borgar för att företaget följer gällande lagstiftning på e-handelsområdet. Projektet ”Trygg e-handel” stöds av svensk distanshandel, svensk handel, konsumentverket med flera branschorganisationer. 

  E-handelsföretaget skall uppfylla 12 punkter för att bli certifierat. Certifiering innebär bland annat att följa gällande lagstiftning på området, att det skall finnas företagsuppgifter, adress, telefon samt kundsupport.  Certifierade företag har korrekta avtalsvillkor avseende ångerrätt, återbetalning med mera.

  Om man väljer att handla i en icke certifierad e-handel, kolla om kontaktuppgifter finns, tänk på att domännamnet - hemsidans namn oftast inte är det samma som företagsnamnet.  Bara e-post adress som kontaktuppgift på en hemsida känns oseriöst.

  Läs köpvillkor, är de skäliga, lagenliga och kom ihåg betala inte i förskott om du är osäker på företaget.

  Oavsett vilket företag du handlar av gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

  Viktigast med den lagen är konsumentens ångerrätt. Ångerrätten är 14 dagar, ångerfristen börjar löpa när du tar emot varan eller när avtalet ingås om det gäller en tjänst. Detta under förutsättning att du erhållit information om ångerrätten.

  Undantag från ångerrätten finns, du får undersöka varan men inte mer än vad som är nödvändigt. Konsumenten får i regel stå för returfrakten samt har även risken för frakten vid retur.

  Risk för frakten innebär att om försändelsen försvinner eller inte registreras hos mottagaren eller företaget blir du ersättningsskyldig för varan och kan allstå få betala varan trots att du skickat tillbaka den. För att undvika detta skall du rekommendera försändelsen vid retur till företaget. Inom 14 dagar skall du erhålla köpeskillingen tillbaka.

  Länkar

  http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/
  http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/olika-kopsituationer/handla-pa-natet/

 • Viktigt att tänka på när du anlitar hantverkare

  När du ska anlita hantverkare är det viktigt att undersöka om företaget har bra referenser och f-skattesedel. Begär offerter från flera företag och jämför. När du har bestämt dig - skriv avtal.

  Hallå Konsument har samlat mycket av den information du kan behöva, bland annat avtal och mallar,branschöverenskommelser och broschyren Tips till dig som ska anlita hantverkare 

  Är du i behov av en oberoende besiktningsman kan du vända dig till Mellansvenska Handelskammaren eller Svenska Byggingenjörers riksförbund. Fler tips och information om att anlita hantverkare finns på sidan Om boende.

 • Ersättning vid elavbrott

  Enligt reglerna i ellagen kan du om du drabbats av en ekonomisk skada, förutom avbrottsersättning, även ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd.

  Har du frågor kring avbrottsersättning och skadestånd skall du i första hand vända dig till din nätleverantör.

  Information om vilka regler och lagar som gäller på området finns att läsa på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

  Tvister rörande avbrottsersättning och skadeståndanspråk kan prövas i Allmänna Reklamationsnämnden - ARN,

 • Rättigheter vid inställt flyg

  Om din flygning omfattas av EU:s regler har du alltid rätt till assistans och service från flygbolaget när du drabbas av ett inställt flyg. Du kan även ha rätt till ekonomisk ersättning.

  Service och assistans

  Oavsett orsak till det inställda flyget har du alltid rätt till service och assistans. Flygbolaget ska låta dig lämna två meddelanden gratis per telefon, e-post, telex eller fax till destinationsorten. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Om du försenas en eller flera nätter eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på plats än du planerat är flygbolaget också skyldigt att bekosta övernattning på hotell samt transport mellan hotellet och flygplatsen.

  Återbetalning eller ombokning

  Om ditt flyg ställs in ska flygbolaget erbjuda dig:

  • att kostnaden för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja betalas tillbaka, eller
  • att din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt, eller
  • att din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig.
   Du har alltid rätt att välja mellan återbetalning och ombokning. Det gäller oavsett orsaken till att flyget ställts in.

  Läs mer om inställt flyg hos Hallå konsument.

  Mer information om läget på svenska flygplatser finns på Luftfartsverkets och Swedavias webbplatser.

 • Rättigheter om ett flygbolag går i konkurs

  Om flygbolaget eller researrangören går i konkurs kan det vara svårt att få tillbaka dina pengar om du har köpt en vanlig reguljärbiljett. Om du däremot flyger som en del i en paket- eller charterresa kan du få tillbaka pengar via resegarantin.

  Om du inte har rätt till resgaranti är vårt råd att vända sig till konkursförvaltaren. Har du betalt resan med kreditkort kan det finnas möjlighet att få ersättning från kreditgivaren. Vänd dig då i första hand till direkt till kreditgivaren.

  Utförligare information finns på Hallå konsuments webbplats.

 • Rättigheter till skadestånd vid halka

  Om du till exempel halkar på en osandad trottoar kan du har rätt till ersättning från fastighetsägaren. Men då måste du visa att fastighetsägaren har varit vårdslös. Det är alltid den som begär ett skadestånd som har bevisbördan.

  Det är bara om du skulle halka utanför det hus där du själv är hyresgäst som bevisbördan är den motsatta – då är det hyresvärden som ska visa att han inte varit vårdslös. Du ska få full ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommer med anledning  av skadan. Du kan också ha rätt att få ersättning för:

  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Merkostnader
  • Lyte- och men-ersättning (invaliditetsersättning)
  • Framtida olägenheter

  Det kan ta olika lång tid innan ersättningarna kan fastställas – ibland många år. Drar det ut på tiden har den skadade ofta rätt att få ett förskott innan den slutliga ersättningen kan beräknas.