Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Trafikregler och säkerhet

Gävle arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. Målet är att ingen ska skadas eller dödas i trafiken.

Lokala trafikföreskrifter

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Gävle. Dessa föreskrifter innehåller de särskilda trafikregler som gäller i kommunen.

Trafikstrategi

Gävles kommuns trafikstrategi beskriver den riktning kommunen har för arbete med trafikfrågor de kommande åren.

Hastighetsplan

Hastighetsplanen Rätt fart i Gävle visar de framtida hastighetsbegränsningarna på Gävles kommunala vägar. 

Vad kan du som gävlebo göra?

  • Sänk farten på din bostadsgata med hjälp av flyttbara farthinder.
  • Har du hörntomt - kontrollera sikten i korsningen.
  • Undvik att skjutsa dina barn med bil till skolan. Trafik kring skolorna är ett vanligt problem. Läs mer i förstudien Trafik kring skolor i Gävle.

Hjälp oss att skadeanmäla

Om du upptäcker trafikfarliga miljöer i Gävle, anmäl gärna det till kommunen. Det kan exempelvis vara hål i gatan eller trottoaren, dålig sikt på grund av vildvuxna häckar eller liknande.

Så här gör du skadeanmälan
Ring Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00 eller till kommunens jourtelefon 026-17 85 60.

Du kan även göra en felanmälan via e-tjänst om det gäller exempelvis hål i gatan, trasig gatlykta eller problemträd på kommunens mark. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-21