Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Datumparkering

Bilden visar datumparkeringsregeln

Datumparkeringen gäller under perioden 1 oktober-15 maj mellan kl. 00.00-08.00.

Datumparkeringsregeln innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Se bild som visar hur datumparkeringsregeln fungerar.

Förutom att underlätta för snöröjning finns datumparkeringsregeln också för att underlätta sopning av gator under höst- och vårmånader när löv, smuts, skräp och grenar täpper till gatubrunnar och skapar översvämningar.

Datumparkeringen gäller i hela Gävle, även där det inte finns parkeringsskylt eller information om datumparkering. Det är viktigt att du alltid kontrollerar skyltningen på plats. Samhällsbyggnad Gävle tar inte ansvar för eventuella fel eller ändringar.

Frågor

Har du frågor om var och hur du får parkera, kontakta Gävle Parkeringsservice, 026-17 82 80. Du kan också fråga någon av Gävle Parkeringsservice parkeringsvakter som rör sig i staden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-18