Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Parkering

Gävle ska upplevas som en enkel och trevlig stad att parkera i. Målet för Gävles parkeringsövervakning är att skapa en säker trafikmiljö med god tillgänglighet för alla.

Parkeringsövervakningen i Gävle utförs av Gävle Parkeringsservice AB på uppdrag av Gävle kommun.

Allmänna parkeringsplatser

I centrala Gävle finns det drygt 2.700 allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser. På Gävle Parkeringsservices hemsidan kan du se var parkeringsautomater finns, vilken zon de tillhör, vad det kostar och vilka betalsätt som är möjliga.

Parkeringshus

Utöver de allmänna parkeringsplatserna finns det cirka 1 300 platser fördelade på stadens fem parkeringshus. Dessa förvaltas av företaget Q-Park.

Att parkera rätt

Var alltid noga med att läsa på parkeringsskyltarna när du parkerar så att du inte missar något förbud och därigenom gör en felparkering.

Felanmälan

Om du upptäcker att någon parkeringsutrustning är trasig, anmäl gärna felet till Gävle Parkeringsservice på telefon 026-17 82 80.

Datumparkering

Datumparkeringen gäller 1 oktober till 15 maj klockan 00.00-08.00.

Datumparkeringen gäller i hela Gävle och innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämnt nummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

Gävle kommuns riktlinjer för parkering

Genom att arbeta med tillgång till parkeringsplatser och parkeringsavgifter kan trafiken i Gävle kommun styras. Syftet med till exempel parkeringsavgifter är i första hand att förbättra tillgängligheten till befintliga platser och prioritera besökare i centrum.

Gävle kommuns parkeringspolicy är grunden för kommunens arbete med parkering. Policyn ska hjälpa till att styra Gävle i den riktning som anges i flera av kommunens strategier, till exempel Trafikstrategin och Miljöstrategiska programmet.

Parkeringspolicyn har tagits fram i samarbete mellan Gävle kommun, Centrumsamverkan och företrädare för handeln och fastighetsägare och varit ute på samråd till berörda aktörer för synpunkter.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10

Glöm inte datumparkeringen!

Datumparkering gäller under perioden 1 oktober - 15 maj mellan kl. 00.00 - 08.00. Läs hur du får parkera