Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vägar och gång- och cykelvägar

Gävle kommun ansvarar för skötseln av det kommunala vägnätet som innefattar vägar och gång- och cykelvägar. Målet är att Gävle ska vara en trygg och snygg stad.

Vägnätet i Gävle kommun har tre väghållare som ansvarar för skötseln och driften.

Statliga vägar – Trafikverket ansvarar för väghållningen av det statliga vägnätet vilket innefattar de större allmänna genomfartsvägarna, vägar på landsbygden och gång- och cykelvägar.

Kommunala vägar – Gävle kommun ansvarar för det kommunala vägnätet som omfattar vägar samt gång- och cykelvägar inom planlagt område i tätorterna.

Enskilda vägar – Underhålls av enskilda markägare eller organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar. Gävle kommun sköter vissa enskilda vägar inom kommunen.

I kommunens uppdrag ingår bland annat:

Hjälp oss att bli bättre!

Tillsammans kan vi öka tryggheten på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Upptäcker du brister eller felaktigheter kan du enkelt göra en felanmälan via vår e-tjänst eller ringa Gävle kommuns kundtjänst 026 – 17 80 00.

Upptäcker du akuta skador eller hinder kan ringa kommunens jourtelefon dygnet runt, 026 – 17 85 60.

Vägfakta

Gävle kommun sköter 45 mil vägar, 2 mil grusvägar, 2 mil enskilda vägar och 23 mil gång- och cykelvägar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-09-12

Beläggnings- underhåll

Här kan du se kommande beläggningsarbeten och hur ofta vi har tillsyn på våra vägar. Klicka här för att komma till kartan