Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Trafik och vägar

Hållbart resande

Om fler människor låter bilen vila leder det till en trivsammare tätortsmiljö med renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljö. Att cykla eller gå bidrar även till bättre hälsa och sparade pengar för den enskilde, vi kallar det hållbart resande.

Färdtjänst

Färdtjänst och sjukresor är viktiga kommunikationsmedel för de medborgare som har någon form av funktionsnedsättning. Resor finns att beställa både inom och utom kommunen.

Parkering

Gävle ska upplevas som en enkel och trevlig stad att parkera i. Det finns många olika parkeringstillstånd för olika situationer och fordon. Datumparkering gäller 1 oktober till 15 maj klockan 00.00 - 08.00.

Gator

Gator ska vara trivsamma, tilltalande och säkra. Gävle ska upplevas som en trygg och snygg stad att vistas i.

Trafikregler

Kommunen arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågor i fokus. Vårt mål är att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Ta gärna del av trafikregler och föreskrifter

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15